Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


PHD dolgozat tartalomjegyzék

2008.09.26

 

 

"Az Ország Tükre". Sajtóillusztráció Magyarországon 1850-1870

 

PHD Dolgozat

 

 

BEVEZETŐ: A sajtókép sajátos karaktervonásai……6

 

I. képes sajtó A TUDOMÁNYTÖRTÉNETBEN

I.1. Sajtókép a nemzetközi művészettörténet-írásban……10

I.2. Sajtókép a magyar művészettörténet-írásban……13

I. 3. Sajtókép és a nemzetközi etnográfiai képkutatás……18

I.4. Sajtókép mint tömegkommunikációs médium……23

I.41. Képesújságok a nemzetközi sajtótörténet-írásban……25

I.4.2. Képesújságok a magyar sajtótörténet-írásban……27

I.5. A sajtóillusztráció kutatásának módszertana……29

 

II. A sajtóillusztráció helye kora képzőművészetében

II.1. Művészeti szakfolyóiratok……32

II.2. Ízlésnevelés, műpártolás……41

II.3. Kapcsolatok a Műegylet és a Képzőművészeti Társulat tevékenységével……47

II.4. Aktuális művészeti ügyek

II.4.1. Szobrászat, emlékművek……51

II.4.2. Városépítészeti ideáltervek……60

II.4.3. Középületek……64

II.5.Mesterek……72

II.5.1. Egy illusztrátor festő: Vizkelety Béla……83

 

III. A sajtóillusztráció helye a 19. századi sokszorosított grafikában

III.1. A képsokszorosítás változó megítélése……87

III.2. Új technikák kora……90

III.2.1. Litográfia……92

III.2.2. Xilográfia……98

III.3. Kivitelezés, munkamegosztás……104

III.4. Új médiák: sajtókép és fotográfia……107

 

IV. Populáris kép és sajtóillusztráció

IV.1. A populáris és elit kultúra határán……112

IV.2. Vetélytársak: optikai spektákulumok……114

IV.3. A történeti kép popularizálódása……118

IV.4. A trivializálás formái és fokozatai……120

IV.6. Képmagyarázatok: kép & szó……124

 

V. A sajtóillusztráció mint kereskedelmi eszköz

V. 1. Sajtókép és üzlet……131

V. 2. Árak, példányszámok, terjesztés……136

V. 3. Olvasók és az olvasás megváltozott gyakorlata……143

V. 4. Sajtókép a társadalmi nyilvánosság és a magánélet terében……146

V. 5. Szerzői jogok, képkölcsönzések……150

V. 6. Kiadók, nyomdák az ötvenes években……156

 

VI. TÖRTÉNETI KÉP

VI.1. Történeti képciklusok a sajtóban……161

VI.2. Időszerű múlt: a történeti képek aktualizálása……170

VI.3. Kerettémák: A hős halála……174

VI.4. Ideál és reál: a “Mohács-vita……181

VI.3. “Női történelemkép”……187

               

VII. NÉPÉLETKÉP

VII.1. Népéletkép a sajtóban……192

VII.2. A népi kultúra esztétizálása……195

VII.3. Tipizálás – nemzetkarakterológiai sztereotípiák……197

VII.3.1. A cigányság: a magyar nemzeti jellem romantikus alternatívája……200

VII.3.2. Az alföldi pásztornép: a nemzeti karakter hordozója……204

VII.3.3. Betyárok: a romantikus és realista népkép konfliktusa……208

               

VIII. KÖZÉLETI PORTRÉ

VIII.1. Közéleti portré a sajtóban……212

VIII.1.1. „Az indusztria teremt magának újat” – Közéleti portré és hitelesség……217

VIII.1.2. Széchenyi-kultusz: a hiteles képmás nyomában……223

VIII.2. Virtuális nemzeti panteonok: közéleti grafikai arcképcsarnokok……227

VIII.3. Történelmi arcképcsarnokok……237

 

SAJTÓKÉP AZ IRODALMI KULTUSZOK SZOLGÁLATÁBAN

IX.1. A sajtókép az irodalmi kultuszok szolgálatában……242

IX.1.1. Síremlékek……246

IX.1.2. Emlékházak……251

IX.1.3. Kazinczy-kultusz……255

                                IX.1.3.1. Az ítélkező és a béketeremtő……257

                IX.1.3.2. A halhatatlanság záloga……262

IX.1.3.3. A jelenlét megsokszorozása……268

IX.1.3.4. A játékba hozott kép……272

 

 

UTÓSZÓ……277

BIBLIOGRÁFIA. Rövidítésben közölt irodalmak……278

 

FÜGGELÉK

 

 

A KÉPES SAJTÓ TÖRTÉNETE A 19. SZÁZADBAN

1. A képes sajtó kezdetei Európában……305

1.1. Előzmények: 15-17. század……306

1.2. Európai kezdetek: 18-19. században……307

1.3. Hazai kezdetek a 18. században……308

1.4. Reformkori divatlapok……310

1.5. „Közhasznú bölcsesség”: Penny Magazin és követői……310

1.6. Hazai közhasznú lapkísérletek: Fillértár, Garasos Tár……310

1.7. A világ „élő és mozgó panorámája”: Illustrated London News és követői……315

1.8. Az első hazai aktuális képesújság: A kassai Ábrázolt Folyóirat……317

2. Sajtóviszonyaink az 1850-es, 1860-as években……319

2.1. Korszakok, periódusok az abszolutizmus kor hazai sajtójában……321

II.2.2. Divatlapok……323

2.2.1. Irodalmi divatlapok az ötvenes években……323

2.2.2. Kísérlet az irodalmi divatlapok megújítására: Napkelet……326

2.2.3. A divatlapok átalakulása a hatvanas években: női lapok……327

2.3. Enciklopédikus folyóiratok……331

2.3.1. Honismereti képeslapok……332

2.3.2. „Encyclopeadiai néplap”: az iskolateremtő Vasárnapi Újság……334

2.3.3. Vetélytársak: Vahot Imre képes vállalatai……337

2.3.4. Kísérletek az elitnek: Képes Újság és Nemzeti Képes Újság……338

2.3.5. „A birodalom legdíszesebb lapja”: Az Ország Tükre……340

2.3.6. A második generáció: Hazánk és a Külföld……342

2.3.7. Honismeret és népismeret: Magyarország és a Nagyvilág……343

2.3.8. Irodalmi melléklapok: Képes Világ, Tarka Világ……344

2.4. Néplapok……345

 

 

adattár

 

A feldolgozott illusztrált folyóiratok és jutalomképeik……349

Népéletképek a hazai képes sajtóban 1850-1870……369

                Mutatók a népéletképek képkatalógusához……399